ΜΠΑΛΕΤΟ (RAD – Royal Academy of Dance)

Οι μαθητές αγόρια ή κορίτσια ξεκινούν από την ηλικία των 3 ετών και προετοιμάζονται για τις εξετάσεις της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού του Λονδίνου RAD (Royal Academy of Dance), μέχρι και το επαγγελματικό επίπεδο με άριστα αποτελέσματα. 

Διδάσκουν: Κλέα ΠιτσιλλίδουΑγάθη Γεωργίου, Άνθια Αβρααμίδου

BALLET (RAD – Royal Academy of Dance)

Students, boys and girls, start at the age of 3 and prepare for the Royal Academy of Dance (RAD) Exams.The school is an approved Royal Academy of Dance examinations Center. Exams lead up to the professional level with excellent results.

Teaching: Clea Pitsillidou, Agathi Georgiou, Anthia Avraamidou

ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ 

Ταλαντούχοι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τις ικανότητες τους μέσω της εντατικής διδασκαλίας στο κλασσικό ρεπερτόριο. Παράλληλα διοργανώνονται διήμερα ή εβδομαδιαία  σεμινάρια ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα οποία διδάσκουν δάσκαλοι εγνωσμένου κύρους από το εξωτερικό, ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας με αυτό τον τρόπο την εκπαίδευση των παιδιών. Σκοπός των μαθημάτων αυτών η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και σεμινάρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Διδάσκουν: Κλέα Πιτσιλλίδου, Κλεοπάτρα Κλουτσινιώτου, Αγάθη Γεωργίου, Άνθια Αβρααμίδου

CLASSICAL REPORTORY

Talented students have the opportunity to develop their skills through intensive teaching in the classical repertory. At the same time, two-day and weekly seminars are organized at regular intervals in which teachers of recognized prestige from abroad are invited to teach, thus enhancing and enriching the education of our children. The purpose of these courses is to prepare students to participate in seminars and competitions in Cyprus and abroad.

Teaching: Clea Pitsillidou, Cleopatra Kloutsiniotou, Agathi Georgiou, Anthia Avraamidou

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Στη σχολή λειτουργεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα για όσα παιδιά ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε πιο εντατική εκπαίδευση, ξεδιπλώνοντας το ταλέντο τους και αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στην τέχνη του χορού!

Το πρόγραμμα αποτελεί το φυτώριο των χορευτών που απαρτίζουν την χορευτική ομάδα της σχολής μας. 

Ηλικιακές ομάδες:  Επίπεδο 1:  8-11 ετών,    Επίπεδο 2: 12-14 ετών,     Επίπεδο 3:  14 και άνω

Διδάσκουν: Κλέα Πιτσιλλίδου, Κλεοπάτρα Κλουτσινιώτου, Άλισον Ρουμελιώτη, Αγάθη Γεωργίου, Άνθια Αβρααμίδου, Λέσλυ Τίλλεϋ Νικοδήμου, Hamilton Monteiro, Φωτεινή Περδικάκη 

INTENSIVE PROGRAM

The school has a specific program for the students who are interested in proceeding with more intens education, developing their talent and devoting more time to the art of dance!

The program gives opportunities to the students to become dancers! These are the dancers who also form the  dance group of our school!

Age groups: Level 1: 8-11 years old, Level 2: 12-14 years old, Level 3: 14 and up

Teaching: Clea Pitsillidou, Cleopatra Kloutsiniotou, Alison Roumelioti, Agathi Georgiou, Anthia Avraamidou, Lesley Tilley Nikodemou, Hamilton Monteiro, Fotini Perdikaki

ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ (ISTD - IMPERIAL SOCIETY OF TEACHERS OF DANCING)

Οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του ISTD (Imperial Society of Teachers of Dancing). 

Διδάσκουν: Άλισον Ρουμελιώτη, Λέσλυ Τίλλεϋ Νικοδήμου

MODERN DANCE (ISTD - IMPERIAL SOCIETY OF TEACHERS OF DANCING)

Students prepare for their modern dance examinations, ISTD(Imperial Society of Teachers of Dancing).

Teaching: Alison Roumelioti, Lesley Tilley Nikodemou

 

LYRICAL JAZZ

Είδος χορού επηρεασμένο από το κλασσικό μπαλέτο, τζαζ και σύγχρονο χορό.  Ο χορογράφος εμπνέεται από το χρώμα και το ύφος του τραγουδιού που έχει επιλέξει, εκφράζοντας συναισθήματα.   

Αφορά παιδιά και νέους ηλικίας 14 ετών και άνω.

Διδάσκει: Άλισον Ρουμελιώτη

LYRICAL JAZZ

A type of dance influenced by classical ballet, jazz and modern dance. Choreographer is inspired by the color and style of the chosen musical piece, expressing emotions…

It concerns children and young people aged 14 and over.

Teaching: Alison Roumelioti

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ (ISTD - IMPERIAL SOCIETY OF TEACHERS OF DANCING)

Οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του ISTD (Imperial Society of Teachers of Dancing). 

Αφορά παιδιά και νέους ηλικίας 10 ετών και άνω.

Στον 20ο αιώνα ο σύγχρονος χορός, σαν μια εξέλιξη από τον μοντέρνο χορό, χαρακτηρίζεται από την έρευνα για έκφραση, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές.  Εξελίσσει την αντίληψη της κινητικής νοημοσύνης, την προσωπικότητα, την έκφραση.

Διδάσκουν: Άλισον Ρουμελιώτη, Λέσλυ Τίλλεϋ Νικοδήμου

CONTEMPORARY DANCE (ISTD - IMPERIAL SOCIETY OF TEACHERS OF DANCING)

Students prepare for the ISTD (Imperial Society of Teachers of Dancing) examinations.

It concerns children and young people aged 10 and over.

In the 20th century, modern dance, as an evolution from modern dance, characterizes by the search for expression, using various techniques. Evolves the perception of motion intelligence, personality, expression.

Teaching: Alison Roumelioti, Lesley Tilley Nikodemou

 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ  (LIMON, RELEASE TECHNIQUE)

Αφορά παιδιά και νέους ηλικίας 14 ετών και άνω.

Διδάσκουν: Hamilton Monteiro, Φωτεινή Περδικάκη 

CONTEMPORARY DANCE  (LIMON, RELEASE TECHNIQUE)

It concerns children and young people aged 14 and over.

Teaching: Hamilton Monteiro, Fotini Perdikaki

 

HIP HOP / COMMERCIAL

Αφορά παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω.

Διδάσκει: Άλισον Ρουμελιώτη

For children 8 years old and over.

Teaching: Alison Roumelioti

 

 

  • TOTAL BARRE PILATES

  • STOTT PILATES MAT

  • STOTT PILATES REFORMER

H μέθοδος Pilates αποτελεί μία από τις πιο διάσημες μεθόδους γυμναστικής στο σύγχρονο δυτικό κόσμο. Εκγύμναση του σώματος και του πνεύματος, όπου το πνεύμα ενεργοποιεί το σώμα και το σώμα χαρίζει ευεξία και ανατροφοδοτεί το νου. Mε τη χρήση της διαφραγματικής αναπνοής ως εργαλείο και την ιδιαίτερη ενεργοποίηση των κοιλιακών, ραχιαίων και μυών της πυέλου το σώμα απόκτα ένα φυσικό κορσέ (κέντρο) για να αντλήσει τη δύναμη και να κινήσει τα άκρα (χέρια, πόδια) ώστε όλο το σώμα να γυμναστεί στο μέγιστο χωρίς καταπόνηση. Η μέθοδος Pilates προσφέρει ένα δυνατό και ευλύγιστο σώμα, εξισορρόπηση του μυϊκού συστήματος και ανωμαλιών που φέρουν χρόνιους πόνους και κακή στάση όπως κύφωση, σκολίωση, οσφυαλγία και ισχιαλγία.

Διδάσκει: Λέσλυ Τίλλεϋ Νικοδήμου

Body and mind training, where the spirit activates the body and the body gives well-being and feedback to the mind. By using diaphragmatic breathing as a tool and the special activation of the abdominal, dorsal and pelvic muscles, the body acquires a natural corset (center) to pump strength and move the limbs (arms, legs) so that the whole body exercises to the maximum without stress. Pilates largely avoids high impact, high power output, and heavy muscular and skeletal loading.

Teaching: Lesley Tilley Nikodemou